ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധു എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സബ് സ്റ്റേഷന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു എ
വിലാസം തെക്കേ തറേപറമ്പ്, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി-688528
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946993958
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ സേവനം