ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിജോയ് കെ പോള്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശ്രാമ്പിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബിജോയ് കെ പോള്‍
വിലാസം ചെട്ടുകടവില്‍, മണപ്പുറം, മണപ്പുറം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606428717
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ ഏജന്‍റ്