തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പട്ടേക്കാട് ഉമേഷ്.വി.യു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 പന്പുക്കാട് ജബീഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 ഇറപ്പുഴ സരിത സുജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 ഹൈസ്ക്കൂള് ഷൈലജ ശശികുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
5 കോയിക്കല് ഗീത സന്തോഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 ശാസ്താങ്കല് എം.എന്‍.ജയകരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
7 മുക്കം അഡ്വ.വി.വി ആശ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 അരുവേലി ദിനീഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 എസ്.കെ.വി വായനശാല മുന്‍സീല മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 പുതുക്കാട് ശ്രീമോള്‍ ഷാജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 മാര്ക്കറ്റ് സി.ഗോപിനാഥ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 കുന്നത്ത് സുനിത സജീവ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 ആശുപത്രി എന്‍.കുഞ്ഞന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി