ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉമേഷ്.വി.യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പട്ടേക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉമേഷ്.വി.യു
വിലാസം വെറ്റിലച്ചിറ, പെരുമ്പളം, പെരുമ്പളം-688570
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9188685221
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍