ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം.എന്‍.ജയകരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശാസ്താങ്കല്
മെമ്പറുടെ പേര് എം.എന്‍.ജയകരന്‍
വിലാസം മേത്താഴമംഗലം, പെരുമ്പളം, പെരുമ്പളം-688570
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446302531
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ ബി.എല്‍.ഐ.എസ്.സി
തൊഴില്‍ സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷനര്‍