ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗീത സന്തോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോയിക്കല്
മെമ്പറുടെ പേര് ഗീത സന്തോഷ്
വിലാസം നെടുംപുറത്ത്, പെരുമ്പളം, പെരുമ്പളം-688570
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8907846405
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍