തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കൊടുപ്പുന്ന ദീപ ഗോപകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 തായങ്കരി കിഴക്ക് ജോസഫ് (ജീമോന്‍) മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 ചങ്ങങ്കരി ആന്‍സി ബിജോയി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 എടത്വ നോര്‍ത്ത് ബെറ്റി ജോസഫ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
5 എടത്വ സെന്‍റര്‍ ജെയിന്‍ മാത്യു വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ കെ.സി (എം)പി.ജെ.ജെ വനിത
6 എടത്വ ഈസ്റ്റ് രേഷ്മ ജോണ്‍സണ്‍ മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം)പി.ജെ.ജെ വനിത
7 എടത്വ സൌത്ത് മറിയാമ്മ ജോര്‍ജ് പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 പാണ്ടങ്കരി സൌത്ത് സ്റ്റാര്‍ലി ജോസഫ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ് തോമസ് ജോര്‍ജ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
10 കോയില്‍മുക്ക് തെക്ക് പി.സി ജോസഫ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
11 കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത് ലിജി വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 പച്ച ഈസ്റ്റ് തോമസ് ( ബാബു മണ്ണാംതുരുത്തില്‍ മെമ്പര്‍ ജെ.കെ.സി ജനറല്‍
13 ചങ്ങങ്കരി സൌത്ത് ജി.ജയചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ കെ.സി (ജെ) എസ്‌ സി
14 പച്ച വെസ്റ്റ് ബിന്ദു തോമസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 തായങ്കരി വെസ്റ്റ് മോളി (സിമി) മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത