ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തോമസ് ( ബാബു മണ്ണാംതുരുത്തില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പച്ച ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് തോമസ് ( ബാബു മണ്ണാംതുരുത്തില്‍
വിലാസം മണ്ണാംതുരുത്തില്‍, പാണ്ടങ്കരി, പാണ്ടങ്കരി-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447566029
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ സിവില്‍ എന്‍ജീനിയറിംഗ്
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തകന്‍