ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജെയിന്‍ മാത്യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടത്വ സെന്‍റര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജെയിന്‍ മാത്യു
വിലാസം കറുകയില്‍, എടത്വ, എടത്വ-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847742697
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി , ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല