ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി.ജയചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചങ്ങങ്കരി സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ജി.ജയചന്ദ്രന്‍
വിലാസം കാട്ടുംഭാഗത്ത് ചിറ, എടത്വ, എടത്വ-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048435737
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ ഇക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല