ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബെറ്റി ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടത്വ നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ബെറ്റി ജോസഫ്
വിലാസം പുത്തന്‍മഠം, എടത്വ, എടത്വ-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847714767
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തകന്‍