ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മറിയാമ്മ ജോര്‍ജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടത്വ സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് മറിയാമ്മ ജോര്‍ജ്
വിലാസം ആലപ്പാട്ട് പറത്തറ, എടത്ല, കുന്തിരി്ക്കല്‍-689572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995109327
വയസ്സ് 120
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ , ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപക