ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോസഫ് (ജീമോന്‍)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തായങ്കരി കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ജോസഫ് (ജീമോന്‍)
വിലാസം മാടപ്പുരയ്ക്കല്‍, തായങ്കരി, തായങ്കരി-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961363442
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല