ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലിജി വര്‍ഗ്ഗീസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ലിജി വര്‍ഗ്ഗീസ്
വിലാസം തുണ്ടിപ്പറമ്പില്‍, കോയില്‍മുക്ക്, പാണ്ടങ്കരി-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747877421
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം നഴ്സിംഗ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല