ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തോമസ് ജോര്‍ജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് തോമസ് ജോര്‍ജ്
വിലാസം മുളപ്പന്‍ചേരി, പാണ്ടങ്കരി, പാണ്ടങ്കരി-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947476774
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ ഇലക്ട്രിഷന്‍