തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പാണ്ടി സ്മിതാമോള്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
2 പോച്ച അരുണിമ രഘുവരന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 ആനാരി വടക്കേകര ഷാജന്‍ ജോര്‍ജ്ജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 ആനാരി തെക്കേകര പത്മജമധു വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
5 തെക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം നിസ്സാര്‍അഹമ്മദ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
6 ചക്കൂരേത്ത് ശോഭന മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 വെട്ടോലില്‍ മായാദേവി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ് അനില മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 ആയാപറമ്പ് തെക്കേക്കര റ്റി.മുരളി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
10 ചെറുതന തെക്കേക്കര ശ്രീകലസത്യന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
11 വടക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം ജോണ്‍ മാത്യു( എബി മാത്യു) പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 ആയാപറമ്പ് വടക്കേക്കര ശരത്ചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
13 ചെറുതന വടക്കേക്കര ബിനുചെല്ലപ്പന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി