ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോണ്‍ മാത്യു( എബി മാത്യു)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം
മെമ്പറുടെ പേര് ജോണ്‍ മാത്യു( എബി മാത്യു)
വിലാസം തോപ്പില്‍, ആയാപറമ്പ്, ആയാപറമ്പ്-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605869095
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അധ്യാപകന്‍