ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അരുണിമ രഘുവരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പോച്ച
മെമ്പറുടെ പേര് അരുണിമ രഘുവരന്‍
വിലാസം ചെങ്ങാരപ്പള്ളിച്ചിറ, ആനാരിവടക്ക്, പാണ്ടി-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7559069281
വയസ്സ് 21
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്സ് ടു, ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ റേഡിയോളജി
തൊഴില്‍