ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിനുചെല്ലപ്പന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുതന വടക്കേക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് ബിനുചെല്ലപ്പന്‍
വിലാസം ചെമ്പകത്ത് പടീറ്റതില്‍, ചെറുതന, ആയാപറമ്പ്-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6535188661
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍