തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 നികരുംപുറം മറിയക്കുട്ടി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 പള്ളിക്കല്‍ സാലി കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
3 മുളക്കുഴ പ്രിജിലിയ പി.ജി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
4 പള്ളിപ്പടി രമാ മോഹന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 പട്ടങ്ങാട് കെ.കെ.സദാനന്ദന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
6 കുടയ്ക്കാമരം ബിന്ദു.എം.ബി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 മണ്ണാറക്കോട് പുഷ്പകുമാരി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
8 കാരയ്ക്കാട് അനു റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 കരിമ്പിനാംപൊയ്ക എന്‍.പത്മാകരന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 കഠിനാവിള അരുണ്‍.ജി.നായര്‍(പ്രമോദ് കാരയ്ക്കാട്) മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
11 അറന്തക്കാട് തോമസ് ഏബ്രഹാം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 താഴാംഭാഗം ബിജോയ്.കെ.സി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 കളരിത്തറ പി.പ്രദീപ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 അരീക്കര മഞ്ചു മെമ്പര്‍ ബി.എസ്.പി വനിത
15 വലിയപറമ്പ് സനീഷ്.പി.എം മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
16 പെരിങ്ങാല സ്മിതാ വട്ടയത്തില്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
17 പൂപ്പന്‍കര കെ.പി.പ്രദീപ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 പിരളശ്ശേരി ബിനുകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി