ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിജോയ്.കെ.സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താഴാംഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് ബിജോയ്.കെ.സി
വിലാസം കാഞ്ഞിരം നില്‍ക്കുന്നതില്‍, കൊഴുവല്ലൂര്‍, കൊഴുവല്ലൂര്‍-689521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8289881354
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്സ് ടു
തൊഴില്‍