ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അരുണ്‍.ജി.നായര്‍(പ്രമോദ് കാരയ്ക്കാട്)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കഠിനാവിള
മെമ്പറുടെ പേര് അരുണ്‍.ജി.നായര്‍(പ്രമോദ് കാരയ്ക്കാട്)
വിലാസം അരുണാലയം, കാരയ്ക്കാട്, കാരയ്ക്കാട്-689504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8921603481
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സെയില്‍ മാനേജര്‍