ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനു റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരയ്ക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് അനു റ്റി
വിലാസം അനില്‍ സദനം, കാരയ്ക്കാട്, കാരയ്ക്കാട്-689504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606717970
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ഇല്ല