ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തോമസ് ഏബ്രഹാംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അറന്തക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് തോമസ് ഏബ്രഹാം
വിലാസം തൈവിളകിഴക്കേതില്‍, കൊഴുവല്ലൂര്‍, കൊഴുവല്ലൂര്‍-689521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447565530
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍