തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പായല്‍കുളങ്ങര ശ്രീദേവി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
2 കരൂര്‍ വടക്ക് രാജീവന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കരൂര്‍ കിഴക്ക് രാഹുല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
4 കരൂര്‍ വി എസ് മായാദേവി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 പഴയങ്ങാടി വി എസ് ജിനുരാജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 തൈച്ചിറ ബിന്ദുമോള്‍ യു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 നാലുചിറ പ്രിയ അജേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 തോട്ടപ്പള്ളി സുനി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 തോട്ടപ്പള്ളിവെസ്റ്റ് പ്രസന്ന കുഞ്ഞുമോന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 ഹാര്‍ബര്‍ രാജേശ്വരി കൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 സ്പില്‍വേ കിഴക്ക് ലീന രജനീഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 ചേന്നങ്കര സി രാജു മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
13 ആനന്ദേശ്വരം ശശികാന്തന്‍ വി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 പുന്തല അമ്മിണി വിജയന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 പുത്തന്‍നട ജി സുഭാഷ്കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
16 പഞ്ചായത്ത്ഓഫീസ് ഡി മനോജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 പുറക്കാട് ഫാസില്‍ ഇ മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജനറല്‍
18 പഴയപുറക്കാട് എ എസ് സുദര്‍ശനന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍