തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : എ എസ് സുദര്‍ശനന്‍
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : വി എസ് മായാദേവി
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
വി എസ് മായാദേവി ചെയര്‍മാന്‍
2
രാജേശ്വരി കൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
3
സി രാജു മെമ്പര്‍
4
അമ്മിണി വിജയന്‍ മെമ്പര്‍
5
ഫാസില്‍ ഇ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
രാജീവന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
ബിന്ദുമോള്‍ യു മെമ്പര്‍
3
ലീന രജനീഷ് മെമ്പര്‍
4
ശശികാന്തന്‍ വി മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
പ്രിയ അജേഷ് ചെയര്‍മാന്‍
2
സുനി മെമ്പര്‍
3
ജി സുഭാഷ്കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
4
ഡി മനോജ് മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
വി എസ് ജിനുരാജ് ചെയര്‍മാന്‍
2
ശ്രീദേവി മെമ്പര്‍
3
രാഹുല്‍ മെമ്പര്‍
4
പ്രസന്ന കുഞ്ഞുമോന്‍ മെമ്പര്‍