തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 തൃച്ചാറ്റുകുളം ലക്ഷ്മി ഷാജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 ചേലാട്ടുഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് അനിരുദ്ധന്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 ചേലാട്ടുഭാഗം കിഴക്ക് ഹബീബീ റഹ്മാന്‍ എസ് എം മെമ്പര്‍ ഡബ്ല്യുപിഐ ജനറല്‍
4 തൃച്ചാറ്റുകുളം എച്ച്.എസ് വാര്‍ഡ് ഉഷാദേവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 വാഴത്തറവെളി ധന്യ സന്തോഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 മന്നം ശാലിനി സമീഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 ഓടംപള്ളി എസ്.രാജി മോള്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
8 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ് ലീന ബാബു മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
9 ഗീതാന്ദപുരം മിഥുന്‍ ലാല്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
10 പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ് അഡ്വ.എസ് രാജേഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 ശ്രീ കണ്ഠേശ്വരം രജനി രാജേഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ വാര്‍ഡ് കെ ഇ കുഞ്ഞുമോന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 പള്ളിവെളി ബേബി ചാക്കോ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 തളിയാപറന്പ് ഹരീഷ്മ വിനോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 ഇടപ്പങ്ങഴി രാഗിണി രമണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
16 മുട്ടത്ത് കടവ് ജി ധനേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
17 നാല്‍പ്പത്തെണീശ്വരം എസ്.ജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
18 ആന്നലത്തോട് അജയഘോഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍