ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹബീബീ റഹ്മാന്‍ എസ് എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചേലാട്ടുഭാഗം കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഹബീബീ റഹ്മാന്‍ എസ് എം
വിലാസം സുറൂര്‍ മന്‍സില്‍, തൃച്ചാറ്റുകുളം, -688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995242527
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍