ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ്.ജയകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നാല്‍പ്പത്തെണീശ്വരം
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്.ജയകുമാര്‍
വിലാസം തോട്ടുപുറത്ത് പുത്തന്‍ വീട്, തൃച്ചാറ്റുകുളം, തൃച്ചാറ്റുകുളം-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446192580
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍