ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനിരുദ്ധന്‍ ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചേലാട്ടുഭാഗം പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് അനിരുദ്ധന്‍ ആര്‍
വിലാസം കുന്നേല്‍ ഹൌസ്, തൃച്ചാറ്റുകുളം, തൃച്ചാറ്റുകുളം-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846448578
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍