ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബേബി ചാക്കോവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിവെളി
മെമ്പറുടെ പേര് ബേബി ചാക്കോ
വിലാസം കൊല്ലേകാട്ട്, പൂച്ചാക്കല്‍, പൂച്ചാക്കല്‍-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495439482
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍