തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചെറുകടവ് സി.ചെല്ലപ്പന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 നാഗമല സിബില്‍ ബാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
3 തെന്മല നാഗരാജന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
4 പത്തേക്കർ ഷീബ എസ്സ്.ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 ഒറ്റക്കല്‍ ചന്ദ്രിക സെബാസ്റ്റ്യന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 ഉറുകുന്ന് കെ.ശശിധരന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 ഇന്ദിരാനഗർ എ.റ്റി. ഷാജന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 ആനപെട്ടകോങ്കല്‍ സജികുമാരി സുഗതന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 അണ്ടൂർപച്ച ജി പ്രമീള മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
10 തേക്കിൻകൂപ്പ് അമ്പിളി എസ്സ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
11 ഉദയഗിരി സോജ സനില്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 ഇടമൺ നസിയത്ത് ഷാനവാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
13 തേവർകുന്ന് റ്റി എ അനീഷ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
14 വെള്ളിമല വിജയശ്രീ ബാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
15 ചെറുതന്നൂർ സുജാത കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 ചാലിയക്കര ജി ഗിരീഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍