ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജയശ്രീ ബാബു



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളിമല
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയശ്രീ ബാബു
വിലാസം മുരുപ്പേല്‍ വീട്, ഇടമണ്‍, ഇടമണ്‍-691307
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539809767
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളി