ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി പ്രമീളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അണ്ടൂർപച്ച
മെമ്പറുടെ പേര് ജി പ്രമീള
വിലാസം കുന്നില്‍ വീട്, ഉറുകുന്ന്, ഉറുകുന്ന്-691307
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446973611
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍