ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമ്പിളി എസ്സ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേക്കിൻകൂപ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് അമ്പിളി എസ്സ്
വിലാസം ചരുവിള വീട്, ഇടമണ്‍ 34, ആയിരനല്ലൂര്‍-691307
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633832488
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക