ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിബില്‍ ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നാഗമല
മെമ്പറുടെ പേര് സിബില്‍ ബാബു
വിലാസം നാഗമലഎസ്റ്റേസ്റ്റ്, കുറവന്‍താവളം, മാമ്പഴത്തറ-691307
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961363201
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍