തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ആര്‍ച്ചല്‍ റ്റി അജയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 മണലില്‍ പ്രസന്ന ഗണേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
3 ഇളവറാംകുഴി സുജിത അജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
4 ആയിരനല്ലൂര്‍ ഡോണ്‍ വി രാജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
5 കോട്ടുപ്ലാച്ചി അഞ്ചു എ എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 വിളക്കുപാറ ഷൈന്‍ ബാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 കിണറ്റുമുക്ക് ദിവ്യ ജയചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
8 അയിലറ വിഷ്ണു പി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
9 പന്തടിമുകള്‍ അനുരാജ് എ കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 ഭാരതീപുരം ഷീന കൊച്ചുമ്മന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 പത്തടി എം ബി നസീര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
12 കാഞ്ഞുവയല്‍ ഫൌസിയ ഷംനാദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 കരിമ്പിന്‍കോണം ചിന്നു വിനോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
14 ഏരൂര്‍ സുമന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
15 തൃക്കോയിക്കല്‍ ജി അജിത്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
16 പാണയം രാജി വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 ആലഞ്ചേരി അജിമോള്‍ എ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 ചില്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് മഞ്ചുലേഖ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
19 നെട്ടയം അഖില്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍