ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഫൌസിയ ഷംനാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞുവയല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഫൌസിയ ഷംനാദ്
വിലാസം ഷാനവാസ് മന്‍സില്‍, കാഞ്ഞുവയല്‍, ഏരൂര്‍-691312
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747588059
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍