തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ഇടുക്കി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 അടിമാലി 21
2 കൊന്നത്തടി 19
3 ബൈസണ്‍ വാലി 13
4 വെള്ളത്തൂവല്‍ 17
5 പള്ളിവാസല്‍ 14
6 മറയൂര്‍ 13
7 മൂന്നാര്‍ 21
8 കാന്തല്ലൂര്‍ 13
9 വട്ടവട 13
10 ശാന്തന്‍പാറ 13
11 ചിന്നക്കനാല്‍ 13
12 മാങ്കുളം 13
13 പാമ്പാടുംപാറ 16
14 സേനാപതി 13
15 കരുണാപുരം 17
16 രാജക്കാട് 13
17 നെടുങ്കണ്ടം 22
18 ഉടുമ്പന്‍ചോല 14
19 രാജകുമാരി 13
20 വണ്ണപ്പുറം 17
21 ഉടുമ്പന്നൂര്‍ 16
22 കോടിക്കുളം 13
23 ആലക്കോട് 13
24 വെളളിയാമറ്റം 15
25 കരിമണ്ണൂര്‍ 14
26 കുടയത്തൂര്‍ 13
27 ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി 18
28 വാത്തിക്കുടി 18
29 അറക്കുളം 15
30 കാമാക്ഷി 15
31 വാഴത്തോപ്പ് 14
32 മരിയാപുരം 13
33 ഉപ്പുതറ 18
34 വണ്ടന്‍മേട് 18
35 കാഞ്ചിയാര്‍ 16
36 ഇരട്ടയാര്‍ 14
37 അയ്യപ്പന്‍ കോവില്‍ 13
38 ചക്കുപള്ളം 15
39 മുട്ടം 13
40 കുമാരമംഗലം 13
41 ഇടവെട്ടി 13
42 കരിങ്കുന്നം 13
43 മണക്കാട് 13
44 പുറപ്പുഴ 13
45 പെരുവന്താനം 14
46 കുമിളി 20
47 കൊക്കയാര്‍ 13
48 പീരുമേട് 17
49 ഏലപ്പാറ 17
50 വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍ 23
51 ദേവികുളം 18
52 ഇടമലക്കുടി 13
Total 792