തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചിറയ്ക്കുപുറം കൊച്ചുറാണി ബാബു മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
2 മങ്കൊമ്പ് തെക്കേക്കര മായാദേവി എസ്. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 പുന്നക്കുന്നം ബെന്നി വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 തെക്കേക്കര അഗസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ജെ.കെ.സി ജനറല്‍
5 ഒന്നാങ്കര സജികുമാര്‍ കെ.എം. മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
6 കണ്ടങ്കരി ജലജകുമാരി റ്റി.ജി. പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 പുല്ലങ്ങടി അമ്പിളി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
8 ചമ്പക്കുളം ഉഷ സുബാഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 ചമ്പക്കുളം ഈസ്റ്റ് ആന്‍റണി അലക്സ് മെമ്പര്‍ ജെ.കെ.സി ജനറല്‍
10 ഗോവേന്ദ തോമസ് ജോസഫ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
11 നാട്ടായം മറിയമ്മ ഫിലിപ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 അമിച്ചകരി ഫില്ലമ്മ ജോസഫ് മെമ്പര്‍ ജെ.കെ.സി വനിത
13 കോയിക്കരി ബാബു റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി