ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മറിയമ്മ ഫിലിപ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നാട്ടായം
മെമ്പറുടെ പേര് മറിയമ്മ ഫിലിപ്
വിലാസം മുടന്താഞ്ഞിലില്‍, തെക്കേക്കര, തെക്കേക്കര-688503
ഫോൺ 8281363396
മൊബൈല്‍ 8281363396
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ. ഹിസ്റ്ററി
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്