തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : ജലജകുമാരിറ്റി.ജി.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : അഗസ്റ്റിന്‍ജോസഫ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അഗസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ് ചെയര്‍മാന്‍
2
അമ്പിളി മെമ്പര്‍
3
മറിയമ്മ ഫിലിപ് മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
മായാദേവി എസ്. ചെയര്‍മാന്‍
2
സജികുമാര്‍ കെ.എം. മെമ്പര്‍
3
ആന്‍റണി അലക്സ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബെന്നി വര്‍ഗ്ഗീസ് ചെയര്‍മാന്‍
2
കൊച്ചുറാണി ബാബു മെമ്പര്‍
3
തോമസ് ജോസഫ് മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഫില്ലമ്മ ജോസഫ് ചെയര്‍മാന്‍
2
ഉഷ സുബാഷ് മെമ്പര്‍
3
ബാബു റ്റി മെമ്പര്‍