ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തോമസ് ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗോവേന്ദ
മെമ്പറുടെ പേര് തോമസ് ജോസഫ്
വിലാസം കൊച്ചുമുണ്ടക്കല്‍, അമിച്ചകരി, ചമ്പക്കുളം-688505
ഫോൺ 9495442393
മൊബൈല്‍ 8139034441
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം (കരാര്‍)