തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 നീണ്ടകര ശ്രീരഞ്ജിനി ജി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
2 കൈലാസം അനീഷ കെ എ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
3 കുഴുവേലി അരുണ്‍ജിത്ത് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 കുരീത്തറ സുനില്‍ കുമാര്‍ കെ ഡി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 ചമ്മനാട് ജയകുമാര്‍ വി ജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
6 മോന്തച്ചാല്‍ രിണാമോള്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
7 ചിറയ്ക്കല്‍ വിനോദ് സി റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 മനത്തോടം അംബിക ബാബു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 പഞ്ചായത്ത് ബെന്‍സി രാഘവന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
10 കേളംകുളങ്ങര ആശ ഷാബു മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
11 കോയിക്കല്‍ ഷൈലജന്‍ കാട്ടിത്തറ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
12 മുട്ടത്തില്‍ അഖില രാജന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ബി.ജെ.പി വനിത
13 വല്ലേത്തോട് ജയിംസ് ആലത്തറ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
14 മൂര്‍ത്തിങ്കല്‍ ഗീത ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
15 ചങ്ങരം ബിനീഷ് എച്ച് പ്രസിഡന്റ് ബി.ജെ.പി വനിത