ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയകുമാര്‍ വി ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചമ്മനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയകുമാര്‍ വി ജി
വിലാസം ആളൂര്‍പുത്തന്‍പുര, കോടംതുരുത്ത്, കുത്തിയതോട്-688533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847745975
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താംതരം, ഐ.റ്റിഐ, ജെ.ഡി.സി
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് (കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടര്‍)