ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീരഞ്ജിനി ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീണ്ടകര
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീരഞ്ജിനി ജി
വിലാസം കണ്ണംപുഴ, എഴുപുന്ന തെക്ക്, എഴുപുന്ന തെക്ക്-688537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7594095227
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു, (സയന്‍സ്)
തൊഴില്‍