ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനില്‍ കുമാര്‍ കെ ഡിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുരീത്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് സുനില്‍ കുമാര്‍ കെ ഡി
വിലാസം കിഴക്കേടത്ത് നികര്‍ത്ത്, എഴുപുന്ന തെക്ക്, എഴുപുന്ന തെക്ക് പി.ഒ-688537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086654351
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താംതരം
തൊഴില്‍ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരന്‍