തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കൈതാടി രാജു മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 കണ്ണംങ്കോട് എം മുരളി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
3 തെക്കേഭാഗം ബിന്ദു ലേഖ ഐ ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 കടവറം അമ്പിളി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
5 കുട്ടിനാട് ഷൈനി എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
6 മൂങ്ങോട് ജേക്കബ് മാത്യു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 ആനക്കുളം ശോഭന പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
8 ചണ്ണപ്പേട്ട ബിനു സി ചാക്കോ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 മണക്കോട് മിനി ഡാനിയേല്‍ മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
10 മീന്‍കുളം ഗീത ജെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
11 കരുകോണ്‍ പി ഗീതാകുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 പുല്ലാഞ്ഞിയോട് ജയശ്രീ എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
13 പുത്തയം അസീന മനാഫ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 അലയമണ്‍ ജി പ്രമോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍