ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിനു സി ചാക്കോവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചണ്ണപ്പേട്ട
മെമ്പറുടെ പേര് ബിനു സി ചാക്കോ
വിലാസം കൊച്ചുവിളയില്‍, ആനക്കുളം, ആനക്കുളം-691311
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446973214
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍