ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയശ്രീ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലാഞ്ഞിയോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയശ്രീ എം
വിലാസം കാരംകോട്ട് വീട്, പുല്ലാഞ്ഞിയോട്, കരുകോണ്‍-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544063241
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപിക